WITAMY NA STRONIE PARAFII

RZYMSKO - KATOLICKIEJ

POD WEZWANIEM ŚW. MARCINA

W ZADROŻU
KOŚCIOŁY ZADROSKIE
OBRAZ MATKI BOŻEJ POCIESZENIA - ŁASKAWEJ W KOŚCIELE W ZADROŻU
Zadroże koło Skały jest parafią, w której na przestrzeni wieków istniało pięć kościołów.
Pierwszy kościół w parafii zadroskiej  powstał w 1275 r.
i zachował się do 1600 r. Świątynia ta była drewniana i służyła ludziom przez  325 lat, a później z powodu zniszczeń i bardzo
złego stanu w jakim się znalazła, została rozebrana.
Wybudowano nowy kościół, również z drewna. Drugi kościół parafialny w Zadrożu datuje się na lata 1610 - 1740. Stał 130 lat
i  spalił się.
Trzeci kościół parafialny w Zadrożu stał zaledwie 29 lat, od 1740r. do 1769r.  Zbudowany był z drewna i  jak poprzedni spalił się.
Pożar nie był jednak zbyt duży, bo wiele rzeczy z tego kościoła uratowano.
Czwarty kościół parafialny w Zadrożu istniał w latach 1776-1908 i przetrwał 132 lata. Zbudowany  był także  z drewna. Został
rozebrany.
Piąty kościół parafialny w Zadrożu powstał w 1908 roku. W czasie budowy nowego kościoła cały czas stał  IV kościół. Nowa
świątynia została opasana mocnymi fundamentami, bo jak wiadomo jest o wiele większa od poprzedniej. Kościół ten zbudował
ks. Władysław Gielniewski, który był w Zadrożu proboszczem 48 lat.  Budowa trwała zaledwie 2 lata od 1906 do 1908 r. Pod
koniec 1908 r. ks. Proboszcz i dziekan Marian Smółka poświęcili go i odprawili w nim pierwszą Mszę Świętą. Świątynia
w Zadrożu istnieje ponad sto lat. Pracowało w niej przez mijające 100 lat siedmiu proboszczów, wielu księży wikariuszy, a wśród
nich, podczas II wojny światowej, ks. Jan Wosiński, Sufragan i Administrator Apostolski w Płocku.
Według orzeczeń Wojewódzkiego Urzędu w Krakowie, Wydziału Ochrony Zabytków z dnia 15 lipca 1977r. Obecny obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem jest dziełem renesansowym, pochodzi z XVI wieku i został namalowany farbą olejną na desce.
Wizyta w 1663r. pisze: ,, in maiori altare et consecrata imago Beatae Mariae Virginis, multis mraculis clarificata", ale czy ta
notatka należy do obecnego  obrazu, trudno jest powiedzieć.
Dopiero zapis w Inwentarzu z dnia 8 lipca 1857 r. rozstrzyga, że w głównym ołtarzu, w zadroskim kościele  znajduje się obraz
Matki Bożej Pocieszenia.
Do rozszerzenia kultu M.B. Pocieszenia - Łaskawej w Zadrożu, przyczynili się krakowianie i pielgrzymi z kościoła O. O.
Reformatów w Krakowie, którzy idąc do Częstochowy przez Zadroże tu się zatrzymywali, nocowali i rano, po Mszy Św.,
odprawianej przed tym obrazem, ruszali w dalszą drogę.
Sprawa kultu i czci Matki Bożej Pocieszenia w Zadrożu na tyle była głośna, że na prośbę ówczesnego proboszcza ks. Tomasz
Knapa, 17 lipca 1938 roku obraz został koronowany.
Korony ofiarowali pielgrzymi i mieszkańcy miasta Krakowa i Wieliczki, które poświęcił w Krakowie J. E. Książę Metropolita
Adam Stefan Sapiecha, a nałożył je na obraz O. Anatol Pytlik, Prowincjał Zakonu O. O. Reformatów.
W każdą środę do M.B. Pocieszenia  odprawiana jest Nowenna z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
Parafianie proszą Matkę Bożą Pocieszenia w różnych potrzebach, zmartwieniach i otrzymują od Niej wiele łask.