WITAMY NA STRONIE PARAFII

RZYMSKO - KATOLICKIEJ

POD WEZWANIEM ŚW. MARCINA

W ZADROŻU
Parafia pod wezwaniem świętego Marcina
wchodzi w skład Diecezji Sosnowieckiej.
Do parafii należą Milonki, Wielmoża,
Zadroże. W Wielmoży znajduje się
kaplica filialna pod wezwaniem
świętego Kazimierza. Odpust parafialny
(święta patronalne ) odbywają się
11 listopada - świętego Marcina
i 24 maja NMP Wspomożycielki Wiernych
(Matki Bożej Pocieszenia)
Obraz Matki Bożej
Pocieszenia-Łaskawej w Zadrożu
Potrzeba nieustannej odnowy
umysłów i serc, aby przepełniała je
miłość i sprawiedliwość, uczciwość
i ofiarność, szacunek dla innych
i troska o dobro wspólne, szczególnie
o to dobro, jakim jest wolna
Ojczyzna.- Jan Paweł II