Kancelaria jest czynna trzydzieści minut po każdej Mszy Świętej
od Poniedziałku do Soboty.

Chrzest

Zgłoszenie dziecka do Chrztu Świętego

Rodzice zgłaszający dziecko do sakramentu Chrztu powinni przejść specjalne katechezy przygotowawcze, podczas których wysłuchują nauk o tajemnicy chrztu, wychowaniu w wierze, roli apostolskiego przykładu rodziców i liturgii sakramentu. Takie katechezy powinni odbyć rodzice chrzestni. Przy zgłoszeniu powinni być obydwoje rodzice.

Dokumenty:

 • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres
 • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej
 • Rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi i odbywają katechezę przedchrzcielną

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

 • ukończyły 16. rok życia,
 • przyjęły sakrament bierzmowania
 • są wierzące i praktykujące
 • są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym.

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

 • Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński.
 • Aktualne metryki chrztu z aktualną datą wystawienia/nie dłużej niż 6 miesiące/
 • Świadectwo bierzmowania.
 • Ostatnie świadectwo z religii lub indeks.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej.
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.
 • Nowożeńcy spoza parafii winni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią.
 • Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka.
 • Wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 1 miesiące przed planowanym ślubem.

Obrzęd Pogrzebu

Dokumenty Potrzebne do Pogrzebu:

 1. Akt zgonu
 2. Karta zgonu
 3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), w szpitalu wystawia kapelan szpitala/najczęściej na obrazku religijnym/