Kościół parafialny

Kościół parafialny

Zadroże koło Skały jest parafią, w której na przestrzeni wieków istniało pięć kościołów.Pierwszy kościół w parafii zadroskiej  powstał w 1275 r.i zachował się do 1600 r. Świątynia ta była drewniana i służyła ludziom przez  325 lat, a później z powodu zniszczeń i bardzozłego stanu w jakim się znalazła, została rozebrana.Wybudowano nowy kościół, również z drewna. Drugi kościół parafialny w Zadrożu datuje się na lata 1610 – 1740. Stał 130 lat
i  spalił się.Trzeci kościół parafialny w Zadrożu stał zaledwie 29 lat, od 1740r. do 1769r.  Zbudowany był z drewna i  jak poprzedni spalił się.Pożar nie był jednak zbyt duży, bo wiele rzeczy z tego kościoła uratowano.Czwarty kościół parafialny w Zadrożu istniał w latach 1776-1908 i przetrwał 132 lata. Zbudowany  był także  z drewna. Zostałrozebrany.Piąty kościół parafialny w Zadrożu powstał w 1908 roku. W czasie budowy nowego kościoła cały czas stał  IV kościół. Nowaświątynia została opasana mocnymi fundamentami, bo jak wiadomo jest o wiele większa od poprzedniej. Kościół ten zbudowałks. Władysław Gielniewski, który był w Zadrożu proboszczem 48 lat.  Budowa trwała zaledwie 2 lata od 1906 do 1908 r. Podkoniec 1908 r. ks. Proboszcz i dziekan Marian Smółka poświęcili go i odprawili w nim pierwszą Mszę Świętą. Świątynia
w Zadrożu istnieje ponad sto lat. Pracowało w niej przez mijające 100 lat siedmiu proboszczów, wielu księży wikariuszy, a wśródnich, podczas II wojny światowej, ks. Jan Wosiński, Sufragan i Administrator Apostolski w Płocku.