Wspólnota Krwi Chrystusa

W Parafii pw. Św. Marcina w Zadrożu funkcjonuje Stowarzyszenie Krwi Chrystusa (SKC). Modlitwa i działalność SKC koncentruje się wokół Misterium Paschalnego, ze szczególnym akcentem na Tajemnicę Przelania Najdroższej Krwi Chrystusa.

Głównym celem SKC jest troska i dążenie jego członków do osiągnięcia świętości, oraz zapobieganie o zbawienie swoje i bliźnich. Nasza parafialna wspólnota modlitewna SKC składa się z pięciu grup, a do każdej z nich należy 7 osób. Członkowie wspólnoty odmawiają codziennie jedną Tajemnicę Koronki do Najdroższej Krwi Chrystusa, oraz Litanię do Krwi Chrystusa. Ponadto w pierwszą niedzielę miesiąca (adoracyjną) członkowie wspólnoty spotykają się w Kościele parafialnym i prowadzą adoracje Najświętszego Sakramentu, odmawiając całą Koronkę do Najdroższej Krwi Chrystusa.

Dla naszej wspólnoty szczególny jest miesiąc lipiec, gdyż jest on poświęcony Krwi Chrystusa. W związku z tym spotkania modlitewne członków wspólnoty w Kościele odbywają się codziennie.