Informacje o Parafii

historia kościoła w Zadrożu

Nasza historia

Zadroże koło Skały jest parafią, w której na przestrzeni wieków istniało pięć kościołów.
Pierwszy kościół w parafii zadroskiej powstał w 1275 r. i zachował się do 1600 r. Świątynia ta była drewniana i służyła ludziom przez 325 lat, a później z powodu zniszczeń i bardzo złego stanu w jakim się znalazła, została rozebrana.
Wybudowano nowy kościół, również z drewna. Drugi kościół parafialny w Zadrożu datuje się na lata 1610 - 1740. Stał 130 lat i spalił się.
Trzeci kościół parafialny w Zadrożu stał zaledwie 29 lat, od 1740r. do 1769r. Zbudowany był z drewna i jak poprzedni spalił się. Pożar nie był jednak zbyt duży, bo wiele rzeczy z tego kościoła uratowano.
Czwarty kościół parafialny w Zadrożu istniał w latach 1776-1908 i przetrwał 132 lata. Zbudowany był także z drewna. Został rozebrany.
Piąty kościół parafialny w Zadrożu powstał w 1908 roku. W czasie budowy nowego kościoła cały czas stał IV kościół. Nowa świątynia została opasana mocnymi fundamentami, bo jak wiadomo jest o wiele większa od poprzedniej. Kościół ten zbudował ks. Władysław Gielniewski, który był w Zadrożu proboszczem 48 lat. Budowa trwała zaledwie 2 lata od 1906 do 1908 r. Pod koniec 1908 r. ks. Proboszcz i dziekan Marian Smółka poświęcili go i odprawili w nim pierwszą Mszę Świętą. Świątynia
w Zadrożu istnieje ponad sto lat. Pracowało w niej przez mijające 100 lat siedmiu proboszczów, wielu księży wikariuszy, a wśród nich, podczas II wojny światowej, ks. Jan Wosiński, Sufragan i Administrator Apostolski w Płocku.

obraz w ołtarzu głównym

Obraz Matki Bożej Pocieszania-Łaskawej w Zadrożu

Według orzeczeń Wojewódzkiego Urzędu w Krakowie, Wydziału Ochrony Zabytków z dnia 15 lipca 1977r. Obecny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem jest dziełem renesansowym, pochodzi z XVI wieku i został namalowany farbą olejną na desce.
Wizyta w 1663r. pisze: ,, in maiori altare et consecrata imago Beatae Mariae Virginis, multis mraculis clarificata", ale czy ta notatka należy do obecnego  obrazu, trudno jest powiedzieć.
Dopiero zapis w Inwentarzu z dnia 8 lipca 1857 r. rozstrzyga, że w głównym ołtarzu, w zadroskim kościele  znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia.
Do rozszerzenia kultu M.B. Pocieszenia - Łaskawej w Zadrożu, przyczynili się krakowianie i pielgrzymi z kościoła O. O. Reformatów w Krakowie, którzy idąc do Częstochowy przez Zadroże tu się zatrzymywali, nocowali i rano, po Mszy Św.,
odprawianej przed tym obrazem, ruszali w dalszą drogę.
Sprawa kultu i czci Matki Bożej Pocieszenia w Zadrożu na tyle była głośna, że na prośbę ówczesnego proboszcza ks. Tomasz Knapa, 17 lipca 1938 roku obraz został koronowany.
Korony ofiarowali pielgrzymi i mieszkańcy miasta Krakowa i Wieliczki, które poświęcił w Krakowie J. E. Książę Metropolita
Adam Stefan Sapiecha, a nałożył je na obraz O. Anatol Pytlik, Prowincjał Zakonu O. O. Reformatów.
W każdą środę do M.B. Pocieszenia  odprawiana jest Nowenna z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
Parafianie proszą Matkę Bożą Pocieszenia w różnych potrzebach, zmartwieniach i otrzymują od Niej wiele łask.

Obraz Matki Bożej Pocieszenia-Łaskawej w Zadrożu

Obraz św. Marcina

Księża w parafii Zadroże

Duszpasterze

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

– Jan Paweł II