PONIEDZIAŁEK :
godz. 7.00: O Boże bł. w życiu codziennym i zawodowym, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla pewnej rodziny – od życzliwych znajomych
godz. 17.15: + Stanisława, Jadwigę PACZYŃSKIECH, zm. z rodz. PACZYŃSKICH, BĘDEK– od córek z rodz.
godz. 17.15: + W 10 r. śm. Mieczysława PIESZCZKA – od synów z rodz.
godz. 18.00: O Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla Filipa w 8 r. ur. – od rodziców i brata
godz. 18.00: Dziękując za przeżyte lata, z prośbą o Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla Lidii w 60 r. ur. – od dzieci

WTOREK : ŚW. ANDRZEJA BOBOLI – KAPŁANA I MĘCZENNIKA
godz. 7.00: + Sabinę ŻUROWSKĄ – od córki Lucyny z mężem
godz. 7.00: + Sabinę ŻUROWSKĄ – od wnuczka Szymona z żoną
godz. 17.15: + Stefana DOMAGAŁĘ – od żony Wandy
godz. 17.15: + Stefana DOMAGAŁĘ – od córki Anny z mężem
godz. 17.15: + Stefana DOMAGAŁĘ – od syna Marcina z rodz.
KAPLICA
godz. 18.15: NABOŻEŃSTWO MAJOWE
godz. 18.45: Z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z prośbą o Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla Marty i Rafała w 20 r. ślubu oraz dla dzieci
godz. 18.45: O Boże bł., zdrowie, pomyślny przebieg leczenia dla Barbary

ŚRODA :
godz. 7.00: + Krzysztofa WOSZCZKA – od sąsiada Tadeusza ZARĘBY
godz. 17.15: + W kol. r. śm. Honoratę, Franciszka, Edwarda HERIANÓW – od syna z rodz.
godz. 17.15: + W r. śm. Józefa TRACZA – od syna Alfreda z rodz.
godz. 18.00: + Mieczysława GAMRATA – od syna Dariusza z żoną i wnuka Marcina z rodz.
godz. 18.00: + Mieczysława GAMRATA – od córki Wiolety z mężem i dziećmi

CZWARTEK :
godz. 7.00: + Krystynę NOGA – od sąsiadów WOSZCZEK, SMUGA, DZIAEDZIC, JARA
godz. 17.15: + W 14 r. śm. Wiesława SOWULĘ – od żony z dziećmi

PIĄTEK :
godz. 17.15: + (miesięczna) Andrzeja BĄK
godz. 17.15: + W 19 r. śm. Władysława GŁOWACKIEGO – od córki z rodz.
godz. 18.00: + W kol. r. śm. Anielę, Jakuba, Jana MAZELÓW, Mariannę, Eugeniusza GRYSAKÓW – od rodz.
godz. 18.00: + Leopolda, Władysławę, Jana, Andrzeja KISZKÓW – od córki Małgorzaty PIESZCZEK

SOBOTA :
godz. 7.00: Mariannę DOMAGAŁĘ, ks. Kazimierza i Weronikę OSTROWSKICH, Józefa ADAMUSA – od rodz. SKALSKICH
godz. 17.15: + Anielę, Jana, Janinę, Mariannę, Władysława PACIA, Grażynę, Barbarę, Pawła CIEŚLARÓW, Janinę SZYMBORSKĄ
godz. 17.15: + Edwarda, Otylię, Mieczysława MICHALCZYKÓW, Janinę STERECKĄ – od rodz.
godz. 18.00: Z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z prośbą o Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla Marzeny i Tomasza w 6 r. ślubu oraz dla ich dzieci
godz. 18.00: Dziękując za przeżyte lata, z prośbą o Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Pocieszenia w 80 r. ur. dla Ireny i Stanisława BORÓWKÓW – od syna i córki z rodz.

NIEDZIELA : VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
godz. 7.30: O Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej Pocieszenia na dalsze lata życia i kapłańskiej posługi dla Ks. Proboszcza w rocz. ur. – od rodz. DOMAGAŁA i GORGOŃ
godz. 9.00: + Ludwikę, Aleksandra CIEŚLÓW, Rozalię RACHWAŁ, Jana, Krzysztofa, Janusza BARANKÓW, Grażynę SKALSKĄ i zm. z tych rodzin
godz. 10.15: I KOMUNIA ŚWIĘTA
godz. 12.00: O Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla:
• Igora w 3 r. ur. i Jakuba w 7 r. ur. DZIEDZICÓW – od rodziców
• Marii, Adama MIGZÓW, Zofii LATACZ
• Dziękując Bogu za życie i kapłaństwo ks. Proboszcza, w kol. r. ur. z prośbą o potrzebne łaski oraz asystencję św. Romana – od „Margaretek”
godz. 16.00: + W kol. r. śm. Mariannę, Władysława MAZELÓW, Jana MAZELĘ, Władysławę, Antoniego KOCJANÓW – od Tadeusza MAZELI