ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH – 10 MARCA

+ Józefę, Antoniego, Wacława BORONIÓW; Konrada TOKAJA.

+ 5 r.śm. Mieczysławę, Mieczysława, Wiesława, Roberta HERIANÓW i ich zm. rodziców.

+ Annę, Mariana, Sławomira KAJCÓW; Jana, Genowefę BIERCA; Małgorzatę,

Mariusza LATOSÓW; Kazimierza, Zdzisława, Piotra SKALSKICH.

+ Zbigniewa PABISKA – od syna Rafała.

+ Annę, Jana SKALSKICH.

+ Adama DZIEDZICA – od nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Trzyciążu.

+ 4 r. śm. Sławomira SZOSTKA; Józefa SZOSTKA; Jana, Juliannę, Jerzego SOWULA;

Marię, Krzysztofa PRZYBEK; Alfredę GÓRKA – od rodziny.

+ Bogusława WYJADŁOWSKIEGO – od koleżanek i kolegów córki Kamili ze Szkoły

Podst. w ZADROŻU.

+ Bogusława WYJADŁOWSKIEGO – od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników

Szkoły Podst. w ZADROŻU.

+ Bogusława WYJADŁOWSKIEGO – od wychowawcy, rodziców i uczniów klasy 8

Szkoły Podst. w ZADROŻU.

+ Bogusława WYJADŁOWSKIEGO – od pracowników Nadleśnictwa MIECHÓW.

+ Mariannę, Zygfryda PATYKÓW.

+ Walentego, Kazimierę, Helenę, Józefa, Kazimierza BŁASZCZYKÓW; Piotra

RATUSZNEGO; Mieczysławę, Aleksandra KOZIOŁ.

+ 12 r. śm. Jana HERIANA – od żony i dzieci.

+ 12 r. śm. Jana HERIANA – od syna Adama z Martą.

+ 12 r. śm. Jana HERIANA; Emilię, Krzysztofa MARSZAŁEK – od Anny i Krzysztofa

Marszałek.

+ Helenę GĄDEK – od wujka Jana Bąka z żoną.

+ W kol. rocz. śm. Romana, Annę CIĘPKA; Mieczysława, Marię PIESZCZEK.

+ Władysławę CYGANEK – od synowej Wandy.

+ Władysławę CYGANEK – od wnuczki Sylwii z mężem.

+ Władysławę CYGANEK – od wnuczki Agnieszki.

+ Paulinę GLANOWSKĄ; Józefa, Honoratę KUĆMIERCZYKÓW; Janinę, Józefa

PIESZCZKÓW; Mariannę, Jana DOMAGAŁÓW; Pawła PIESZCZKA.

+ Elżbietę ORCZYK – od Apostolatu Margaretka.

+ Wandę KORZENIOWSKĄ.

+ Mariannę KUREK – od Eugeniusza Petlica.

+ Władysława DOMAGAŁĘ – od rodz. Majów.

+ Władysława DOMAGAŁĘ – od rodz. Woźniczka.

+ Władysława DOMAGAŁĘ – od rodz. Domagała i Gorgoń.

+ Stanisławę BORÓWKĘ – od rodz. Furgalińskich z Milonek.

+ Stanisławę BORÓWKĘ – od Heleny i Stanisława Szostek z rodz.

+ Helenę MAZELA – od siostrzenicy Wioli z rodz.

+ Helenę MAZELA – od rodz. Skalskich z ul. Spokojnej.

+ Helenę MAZELA – od rodz. Kajca z ul. Spokojnej.

+ Stefana HERIAN – od sąsiadów Glanowskich.

+ Jana, Jadwigę KAMSKICH.

+ Jana, Annę, Tadeusza PIESZCZEK; Jana BĘDKA; Marię, Piotra, Stanisława BĘDEK;

Władysława DOMAGAŁĘ – od Krystyny Będek.

+ Józefa MARZEC i jego rodziców oraz dziadków z obydwu stron