MSZA ŚW. ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH 14.01.2024

+ Stefanię, Piotra, Tadeusza ŻAKÓW; Konrada TOKAJA.

+ Władysława, Mariannę, Franciszka, Konrada, Ryszarda, Henrykę,

Józefa TOKAJÓW; Stanisława, Janinę, Andrzeja KUZKÓW; Annę,

Mariana CZERWIŃSKICH.

+ Emilię SOWULĘ – od sąsiadki Heleny Gądek z rodziną.

+ Emilię SOWULĘ – od rodz. Bierców i Traczów.

+ Elżbietę ORCZYK – od kuzynki Heleny Gądek z rodz.

+ Elżbietę ORCZYK – od rodz. Tokajów z Podzamcza.

+ Elżbietę ORCZYK – od Koła Różańcowego pw. NMP Król. Polski.

+ W 1 rocz. śm. Zenony STUDNIARSKIEJ – od rodziny.

+ Marka MARCA; Marię, Mieczysława PAULEWICZÓW; Zofię FROSIK;

Ryszardę GALICKĄ; Felę MYSTEK; Grzegorza GALICKIEGO;

Helenę, Wacława MARCÓW; Włodzimierza ŁYGON.

+ Bartłomieja ODROBIŃSKIEGO – od kolegów i koleżanek z firmy

SAFRON.

+ Mariannę KUŚ – od kolegów i koleżanek ze Szk. Podst. W Tarnawie.

+ Mariannę KUŚ – od Danuty Petlic z rodz.

+ Kazimierę ŁANIK – od rodz. Gądek z ul. Poprzecznej.

+ Kazimierę ŁANIK – od Wiktora Gądka z rodz.

+ Kazimierę ŁANIK – od Krystyny Będek.

+ Janinę GAŁA – od rodz. Baranków i Pabisków.

+ Janinę GALA – od rodz. Smutek.

+ Janinę GAŁA – od rodz. Sowulów i Bąków.

+ Mariannę ŚWIDĘ – od orkiestry ZODIAK z Zadroża.

+ Mariannę ŚWIDĘ – od Doroty Migza.

+ Mariannę ŚWIDĘ – od rodz. Migza i Latacz.

+ Krystynę TOKAJ – od rodz. Furgalińskich z Milonek.

+ Krystynę TOKAJ – od Zuzanny z rodz.

+ Krystynę TOKAJ – od Róży Różańcowej pw. MB Niepok. Poczętej.

+ Jana PETLICA – od sąs. Ostoja.

+ Jana PETLICA – od sąs. Domagałów i Gorgoniów.

+ Jana PETLICA – od Waldemara Świdy z rodz

+ Jana NOGĘ – od sąs. Ostoja.

+ Wandę DZIEDZIC – od Wandy Ostoja z rodz.

+ Wandę DZIEDZIC – od Janiny Skalskiej z rodz.

+ Wandę DZIEDZIC – od Danuty Petlic z rodz.

+ Wandę DZIEDZIC – od bratanka Jana Glonka.

+ zm. z rodz. FERDEK i PIESZCZEK.

+ Wandę KORZENIOWSKĄ – od bratanka Romana.

+ Wandę KORZENIOWSKĄ – od Marii Sawczyk z rodz.

+ Edwarda, Emilię Łucję, Annę CHMIEST – od Bronisława Chmiesta.

+ Annę, Józefa SEWERYNÓW; Józefa, Bolesława SEWERYNÓW.

+ Im.-urodz + Mieczysławę, Mieczysława, Wiesława HERIANÓW.

+ Ur. + Jana GILA.

W kol. r. śm. + Mieczysława, Marię PIESZCZEK; Romana, Annę CIĘPKA.

+ Walentego, Kazimierę, Helenę, Józefa, Kazimierza BŁASZCZYKÓW;

Piotra RATUSZNEGO; Mieczysławę, Aleksandra KOZIOŁ.

+ Mariannę, Zygfryda PATYKÓW.

+ Jadwigę, Jana KAMSKICH.

+Bogusława WYJADŁOWSKIEGO – od rodz. Leśniak z Wysokiego.

+ Bogusława WYJADŁOWSKIEGO – od Zakładów Leśnych Mariusza

Jaworka.

+ Annę, Mariana, Sławomira KAJCA; Jana, Genowefę BIERCA;

Mariusza, Małgorzatę LATOSÓW; Kazimierza, Zdzisława, Piotra

SKALSKICH.

+ Stanisława PIGULAKA – od rodz. Smutków.

+ Stanisława PIGULAKA – od rodz. Baranków.

+ Stanisława PIGULAKA – od Artura Głowackiego z rodz.

+ W 1 rocz. śm. Annę, Wiesława, Marcina, Krzysztofa WOŹNIAKÓW;

Kazimierza NATKAŃCA – od Heleny Mazela.

+ Jana, Zenonę, Tadeusza DOMAGAŁÓW; Bolesława, Władysławę

NATKANCÓW – od dzieci.

+ Bolesława, Władysławę, Jana, Marię, Piotra, Agnieszkę, Kazimierza

NATKAŃCÓW; Jana, Stanisławę, Zenona ROSÓW.

+ Władysławę, Władysława POPIOŁKIEWICZ, Honoratę, Edwarda, Stanisława PETLICÓW

+ W 1 rocz. śm. Zbigniewa PABISEK