Październik nieodzownie kojarzy się z różańcem. Zapraszamy więc na wspólną modlitwę różańcową, w czasie której rozważamy najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Odbywać się one będą w następującym porządku:

W kościele w tygodniu – o godz. 17.00

W kościele w niedzielę – o godz. 15.45

W kaplicy w Wielmoży – we wtorki o godz. 17.30

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych – szczególnie te, które przygotowują się do przyjęcia sakramentów I Komunii i Bierzmowania – zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki.

Matka Boża prosi, abyśmy codziennie odmawiali Różaniec i w ten sposób wypraszali potrzebne łaski dla naszych rodzin, Kościoła i Świata. W tym niespokojnym czasie weźmy sobie głęboko do serc słowa Maryi i postarajmy się chociaż jeden raz w tygodniu uczestniczyć we wspólnej modlitwie różańcowej.