Medjugorie jest pięknie położoną wioską w Bośni i Hercegowinie. Wokół ścielą się wzgórza ze słynnym Podbrdo – Górą Objawień – oraz górą Križevac, na szczyt kórej prowadzi Droga Krzyżowa z wykutymi w blokach skalnych stacjami. 

Mediugorie to rodzinna wioska sześciorga widzących, którym Matka Boża objawiła się po raz pierwszy w święto Jana Chrzciciela – 24 czerwca 1981 r. Obecnie spośród widzących, troje ma codzienne objawienia – Vicka, Ivan, Marija. Pozostała trójka (Jakov, Ivanka, Mirjana) utrzymuje, że ma objawienia raz do roku.

Oto treść orędzia, które przekazała światu Maryja 25 lipca, w ostatnim dniu naszej pielgrzymki:

Drogie dzieci! Jestem z wami, by prowadzić was na drodze nawrócenia, gdyż dzieci przez swoje życie możecie przybliżyć wiele dusz do mego Syna. Bądźcie radosnymi świadkami Słowa Bożego i miłości, z nadzieją w sercu, która przezwycięża każde zło. Przebaczcie tym, którzy czynią wam zło i idźcie drogą świętości. Prowadzę was do mego Syna, by On był dla was Drogą, Prawdą i Życiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Cała nasza wspólnota pielgrzymkowa pragnie złożyć z serca płynące podziękowania Matce Bożej, za zaproszenie nas, poprzez osobę ks. Proboszcza do Medjugorie. Było nam dane przeżyć czas niezwykły, doświadczyć pokoju serca, radości płynącej ze wspólnego pielgrzymowania, do miejsca, w którym zwykłym ludziom już 41 lat objawia się Maryja – najwspanialsza mama ze wszystkich ludzi żyjących na Ziemi.

Księdzu Proboszczowi Romanowi dziękujemy, za trud organizacyjny, a przede wszystkim za gorliwą modlitwę i nieustanną opiekę duchową. Wyrazem naszej wdzięczności było zawiązanie kolejnej „Margaretki” w Jego intencji. Matka Boża wielokrotnie powtarzała, by wierni modlili się za swoich kapłanów, gdyż oni wstawiając się za nami, są na pierwszej linii walki ze Złym Duchem i bardzo potrzebują naszego wstawiennictwa.

Zachęcamy wszystkich parafian do modlitwy za naszych kapłanów oraz wspólnego pielgrzymowania, jeżeli Bóg da taką możliwość w przyszłości.                                   

Pątniczka Bożena