a) Przychody parafii:

 • ofiary złożone na tacę w niedzielę i święta – 266 600 zł
 • Inne ofiary na cele parafialne – 52 590 zł
 • Opłaty cmentarne – 11 400 zł
 • Z „kolędy” na kościół –  96 000 zł

Razem: 426 590 zł

b) Wydatki parafii:

 • Wydatki duszpastersko-liturgiczne – 26 420 zł.
 • Wydatki na bieżące funkcjonowanie parafii – 54 200 zł
 • Kuria i działalność Kościoła Powszechnego – ok. 14 500 zł
 • Pracownicy i wolontariusze – ok. 75 000 zł
 • Inwestycje i remonty – ok. 160 000 zł

Razem: 330 120 zł

Na dzień 31 XII w kasie parafialnej jest 194 tys. zł.

Życie sakramentalne:

 1. Zostało ochrzczonych 27 dzieci w tym 15 chłopców i 12 dziewczynek,
 2. I Komunię Św. przyjęło 29 dzieci,
 3. Sakr. Małżeństwa przyjęło 5 par narzeczonych,
 4. Zmarło 28 osób w tym 17 mężczyzn i 11 kobiet.

Dziękuję wszystkim Parafianom za wszystkie złożone ofiary na potrzeby Parafii i różne cele charytatywne. Dziękuję za okazaną troskę, życzliwość i serdeczność oraz za wszelką pomoc przy różnych pracach parafialnych. Dziękuję ks. wikariuszowi Michałowi za całoroczną pracę w parafii, w szkole, za podejmowane inicjatywy duszpasterskie i wszelkie dobra, które daję swoim wiernym. Dziękuję ministrantom i lektorom za służbę przy ołtarzu. Dziękuję za rzetelne wypełnianie obowiązków p. organiście Jerzemu, p. kościelnemu Wiesławowi, p. Lucynie za posiłki i p. Alicji. Dziękuję panią katechetkom Joannie i Agnieszce za każde dobro i trud w wychowaniu religijnym dzieci i młodzieży, Na ręce Pani Dyrektor Małgorzacie Gądek i Annie Kozioł składam podziękowanie za dobrą współpracę z nauczycielami i całym personelem szkolnym. Dziękuję za dobrą współpracę z Panem Wójtem Romanem Żelaznym i Stanisławem Gorajczykiem, ze wszystkimi współpracownikami samorządowymi, z radnymi i sołtysami.

Dziękuję za każde dobre słowo i pomoc ze strony Druhów Strażaków z Zadroża i Wielmoży. Dziękuję orkiestrze za udział i uświetnianie uroczystości religijnych. Dziękuję parafialnej scholii „Mocni Sercem” i wspólnocie adoracyjno uwielbieniowej „Adoramus” za uwielbienie Boga pieśnią i modlitwą podczas mszy św. i Wieczorów Uwielbienia Boga. Dziękuję za każdy dar modlitwy za kapłanów, Kościół, siebie wzajemnie wspólnotom: Żywemu Różańcowi, Margaretka, Najdroższej Krwi Chrystusa i wszystkim, którym na sercu leży dobro Kościoła i Parafii.

Na koniec pragnę gorąco przeprosić za każdy niewłaściwy czyn, słowo, postepowanie i wszystko co mogło kogoś dotknąć i być źle odebrane.

Polecam całą Parafię opiece Maryi – Pani Zadroskiej i Świętym Patronom