Wigilia wspólnot parafialnych

Ewangelia (Łk  2, 1-14)

          W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».Dnia 22.12.2019 służba liturgiczna, schola Mocni Sercem oraz Oaza zostali zaproszeni przez naszych księży na Wigilię parafialną która odbyła się w remizie OSP Zadroże. Odczuliśmy ten czas świąt Bożego Narodzenia przez niezwykłą atmosferę. Na początku została przeczytana Ewangelia, następnie wszyscy wspólnie odmówili modlitwę; po której wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Schola Mocni Sercem zagrała koncert, wszyscy obecni śpiewali kolędy. Chwilę później wspólnie zasiedliśmy do kolacji wigilijnej. Na zakończenie; zaproszeni goście dostali prezent od naszych księży.

Redagowała: Wiktoria Karcz