Zapraszamy na kolejne spotkania Kręgu Biblijnego w czasie których czytamy, rozważamy i analizujemy słowa zawarte w Piśmie Świętym. Odbywać się będą one we wtorki po pierwszej msz św. wieczornej, o godz. 17.30 w salce na wikariacie.