ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH – 11 LUTY

+ Mariannę ŚWIDĘ – od kolegów i koleżanek ze Szk. Podst. w Tarnawie.

+ Janinę GAŁA – od rodz. Baranków i Pabisków.

+ Mariannę KUŚ – od rodz. Domagała i Gorgoń.

+ Mariannę KUŚ – od Genowefy Petlic z rodziną.

+ Mariannę KUŚ – od Zbigniewa i Barbary Głowackich z rodz.

+ Mariannę ŚWIDĘ – od Józefa Grzywy z Milonek.

+ Mariannę ŚWIDĘ – od Danuty i Sylwestra Kajców.

+ Mariannę ŚWIDĘ – od prac. Zakładów Kablowych BITNER.

+ Janinę GAŁA – od prac. Zakładów Kablowych BITNER.

+ Krystynę TOKAJ – od Stanisława i Krystyny Petlic.

+ Krystynę TOKAJ – od Jarosława Petlica z rodz.

+ Krystynę TOKAJ – od rodz. Traczów.

+ W kol. rocz. śm. Józefa, Andrzeja, Anielę, Józefa WŁODARCZYKÓW;

Stanisława, Antoninę, Tadeusza, Zbigniewa KYZIOŁ; Jana, Annę, Zbigniewa

GANDZIAROWSKICH; Stanisława, Mariannę GAWĘDA.

+ Annę, Mariana, Sławomira KAJCÓW; Jana, Genowefę BIERCA; Małgorzatę,

Mariusza LATOSÓW; Kazimierza, Zdzisława, Piotra SKALSKICH.

+ Zbigniewa PABISKA – od córki z rodziną.

+ Jerzego PRZYBKA – od Edyty i Piotra Wójcików.

+ Jerzego PRZYBKA – od Lucyny Kmiecik z rodz.

+ Józefa, Józefę, Kazimierza NATKAŃCOW i ich zm. rodziców.

+ Edwarda, Helenę, Lesława KURKÓW; Włodzimierza, Mieczysławę, Danutę

ŁYGOŃ.

+ Stanisława RECHA – od Orkiestry przy OSP w Zadrożu.

+ Agnieszkę RYKAŁA.

+ Annę SKALSKĄ – urodzinowa – od mamy i siostry.